• Samfunn

    Identitet på vent

    Identitet kan være sterkt knyttet til både studentmiljø og yrkesfaglige fellesskap. Men hva skjer med identiteten når man er nyutdannet og begynner å tvile på sine egne egenskaper?