• Mening,  Samfunn

    Dear White Saviors

    Helt siden kolonitiden har Vesten bidratt til et ensformig og feilaktig inntrykk av at Afrika er et stort fattigmannskollektiv som trenger at utenforstående kommer og ordner opp for dem.