Fakultet

Studenter om kunst

Hvilken betydning har kunst for studenter på SV-fakultetet?