Mennesker liker å ytre seg i det offentlige rom, og i 2016 omfatter det offentlige rom også sosiale medier. Men bak mobil- og pc-skjermer er
Det pratast ofte om einsemd, og kanskje særleg om at studentar er einsame. Sjølv har eg aldri følt meg så åleine som den første natta
Muhammad- karikaturar, Je Suis Charlie og paparazzi-jaginga av prinsesse Diana skapa alle debatt om grensene til media og såleis grensa på ytrings- og pressefridommen. Media
Flukten over Middelhavet var en kamp om livet. Samviten møtte syriske Mohamad og Yousef i Bergen.