Kultur

Når håpet er døden – en anmeldelse av monologen «Zapffe» på DNS

Peter Wessel Zapffe var fjellklatrer, jurist, filosof og pessimist. Avhandlingen «Om det Tragiske» sammenfatter mye av filosofien hans.