Samfunn

Lynet kan slå ned når som helst

Cathrine Smith er 22 år gammel og lever med bipolar lidelse. Tilstanden pendler mellom depresjon og nedstemthet til oppstemthet og mani.