Samfunn

De navnløse

  «Du…» sa lillebroren min. «Hvorfor er alle de menneskene i vannet?»