Kultur, Samfunn

Generasjon Prestasjon

Fem sjølvhjelpstips til generasjonen som slit med alt.