Kultur, Samfunn

Født sånn eller blitt sånn?

Det er lett å tenke at noen mennesker er født kreative, og at om man ikke er en av dem så vil man aldri kunne