Intervju, Kultur, Samfunn

Intervju: med kulturbyråd Katrine Nødtvedt

Jeg har en laget meg en setning i hodet om at jeg aldri skal eie egen bil. Det er rett og slett fordi jeg vet jeg hadde brukt den, hadde jeg hatt den.