Samfunn

Herestetikk: Evnen til å definere virkeligheten

Store begivenheter som politiske valg, fører til at partier og ledere kjemper om stemmer. Slike kamper bestemmes i stor grad av hvilken samtale som dominerer offentligheten i forløpet av valgdagen.