Samfunn

Vil fremme åpenhet og inkludering

Noah (20) og Thomas (20) startet Transtastisk for å gi informasjon om transtematikk til yngre mennesker. — Vi vil vise at transpersoner har normale liv,