Samfunn, Spalte

En nekrolog til Cruisenæringen

Det kom et cruiseskip til Bjørgvin, og ut ramlet sjøsyke turister. Til minne om en næring som ga oss hodebry, pustevansker og noen på toppen veldig, veldig mye penger.