ASMR: Imaginær stressforløysing

Ei prikkande kjensle spreier seg frå hovudet og ut i resten av kroppen. Kjensla blir trigga av lyder frå skraping, tapping, skriving eller kviskring. Brukarar av ASMR rapporterer om mindre stress, angst og søvntrøbbel, men fenomenet er framleis lite kjend. Ein mann slår fingrane i bordet i ein slags rytme. Ei dame snakkar til…

LES MER