En åtseleters takk til dere som fyller telefonkioskene

Om et kamerateam hadde fulgt meg, kunne jeg sikkert nevnt i fleng, men foruten altfor ofte å snakke altfor høyt, kommer jeg kun på to sider som trer frem fra skyggene når jeg drikker.  Jeg danser. Jeg nasker. I begge sammenhenger er jeg prinsippfast på grensen til diskriminerende. Jeg danser kun med dem som…

LES MER

Selvrealiseringens onde

Selvrealisering handler om å få utnyttet våre evner og potensiale fullt ut, og å jobbe mot å oppnå ambisjonene våre. Maslow kategoriserte dette som et hierarki, hvor selvrealisering fikk fokus i menneskets liv når vi hadde fått dekket våre mest grunnleggende menneskelige behov. Behovet beskrives av han som helt umettelig, og dette er derfor…

LES MER

Manifestation or wishful thinking? 

We have probably all heard of manifestation in different contexts. But how many of us actually know what it means? How is manifestation actually practiced? My text will focus on how different types manifestation actually is, from the way it is depicted on social media. And also how disregarding the history of manifestation has…

LES MER
1 2 3 12