• Fakultet

    Hjernen i krise

    Flere år etter en traumatisk hendelse kan livet, tankene og følelsene fortsatt være preget. Hvorfor henger sinnet fast i fortiden?