Fra venstre: Sivert, Olav og Scott fra Sammenliknende Politikk
4 min lesetid

Studenter om likestilling 

Er feminismen enda aktuell? Burde burkinien være forbudt? Vi har spurt syv studenter om hva de tenker om likestilling i dag.

Tekst og foto: Solveig Hoegh-Krohn


Martine (21), IKT

Hva tenker du når du hører ordet likestilling?
– Da tenker jeg på feminisme, og at menn og kvinner skal ha like rettigheter. For hvis man gjør like mye så skal man tjene like mye. Jeg føler det er åpenbart.

Er det mye fokus på dette i faget/fagene du studerer nå?
– Nei, men det er jo likestilling på den måten at alle i klasserommet blir behandlet likt. På studiet mitt er det tross alt flere gutter enn jenter, men det handler vel om at dette er noe gutter i større grad interesserer seg for.

Hva tenker du om burkiniforbudet i Frankrike?
– Det er en drakt man bruker til svømming, det er jo det samme som en våtdrakt, vil jeg tro. Jeg har ikke satt meg helt inn i diskusjonen, men jeg synes man burde få gå med det hvis man vil.

Synes du at feminisme er like aktuelt som før?
– Ja, selvsagt er det det. Mange tenker nok at det ikke er det, ettersom Norge er ganske likestilt nå. Men det er mange andre land der det ikke er like bra.

Hva mener du er den største trusselen mot likestilling i dag?
– Det vil jeg si er at folk ikke vet hva som menes med likestilling, spesielt når det kommer til feminisme. Det kan virke som at flere tror at det bare er sinte kvinner som hater menn, men det stemmer jo ikke.


Emil
Emil

Emil (24), Utvekslingsstudent fra Russland

Hva tenker du når du hører ordet likestilling?
– Demokrati og det moderne samfunn.

Er det mye fokus på dette i faget/fagene du studerer nå?
– Ja, for eksempel i faget visuell retorikk som jeg studerer nå, diskuterer vi hvordan menn og kvinner blir representert i reklamer og magasiner, og hvordan måten de blir fremstilt på kan relateres til likestilling. Ofte brukes stereotyper av begge kjønn i reklamer.

Hva tenker du om burkiniforbudet i Frankrike?
– Jeg har hørt om det, men jeg vet ikke om jeg har nok kunnskap til å ta stilling til det.

Synes du at feminisme er like aktuelt som før?
– Feminisme er bra om det blir brukt for å fremme likestilling, men det virker ikke alltid som om det skjer i politikken. Og hvis den blir for ekstrem kan det ha uheldige konsekvenser, ved at det for eksempel kommer ekstreme motreaksjoner.

Hva mener du er den største trusselen mot likestilling i dag?
– Jeg synes at menn burde forbli menn, og kvinner forbli kvinner med deres fordeler og ulemper. I dag har vi imidlertid muligheten til å være et annet kjønn enn det vi ble født med, men jeg mener at vi fremdeles ikke bør glemme menn og kvinners egentlige roller i samfunnet. Jeg tror kanskje representasjonen vi gir av oss selv i sosiale medier er den største trusselen mot likestilling.


Trym (23), Nye Medier

Hva tenker du når du hører ordet likestilling?
– At alle skal ha de samme rettighetene, uansett kjønn eller legning.

Er det mye fokus på dette i faget/fagene du studerer nå?
– Nei, det vil jeg ikke si når det gjelder undervisningen eller i det faglige. Men det er en god kjønnsbalanse i klassen vår.

Hva tenker du om burkiniforbudet i Frankrike?
– Jeg kan forstå begge sider av den saken, men jeg har ikke tatt noe sterkt standpunkt selv.

Synes du at feminisme er like aktuelt som før?
– Til dels. Jeg er ikke sikker på hvor likestilt samfunnet har blitt. Jeg tror det var mindre før, nå er vi nok på rett vei, men enda ikke fremme.

Hva mener du er den største trusselen mot likestilling i dag?
– Det er et vanskelig spørsmål. Det må kanskje være veldig radikale politiske meninger.


Tiril Sofie (19), Kunsthistorie

Hva tenker du når du hører ordet likestilling?
– Det er selvfølgelig likhet mellom kvinne og mann, like rettigheter.

Er det mye fokus på dette i faget/fagene du studerer nå?
– Nei, men jeg vet at vi skal ha om det. Det er vel ikke der hovedfokuset ligger. Jeg tror ikke det er helt relevant for mitt fag.

Hva tenker du om burkiniforbudet i Frankrike?
– Jeg synes det er vanskelig. Det er jo grusomt at man skal dekke til kvinnekroppen. Men det er vanskelig å gå imot noens religion også. Så jeg har ikke tatt helt stilling til det.

Synes du at feminisme er like aktuelt som før?
– På en annen måte. Både ja og nei.

Hva mener du er den største trusselen mot likestilling i dag?
– Jeg vet ikke, jeg kommer ikke på noen eksempler.


Fra venstre: Sivert, Olav og Scott fra Sammenliknende Politikk
Fra venstre:
Sivert, Olav og Scott fra Sammenliknende Politikk

Sivert, Olav og Scott, Sammenliknende politikk

Hva tenker dere når dere hører ordet likestilling?
– Like muligheter for kvinner og menn innenfor alle områder i samfunnet.

Er det mye fokus på dette i faget/fagene dere studerer nå?
– Ikke i utgangspunktet, men det ligger jo implisitt i veldig mye. Liberalismen innebærer for eksempel like muligheter for alle, uavhengig av kjønn. Også skal vi innom feminismen etter hvert.

Hva tenker dere om burkiniforbudet i Frankrike?
– Det er veldig rart, og en begrensing på både ytrings- og trosfrihet.

Synes dere at feminisme er like aktuelt som før?
– Vi synes nesten det har blitt mer aktuelt nå de siste årene. Det har blitt mer fokus på likestilling i samfunnet, og forskjellene har blitt mer utbredt mellom kvinner og menn, blant annet i jobbsektoren.

Hva mener dere er den største trusselen mot likestilling i dag?
– Kultur og kulturtradisjoner. Blant annet ligger det i underbevisstheten vår at menn generelt er mer dominante enn kvinner, fordi det har vært slik til alle tider. Sånne ting som ligger implisert i samfunnet er den største trusselen mot kvinners rettigheter.

Skribent

Forrige artikkel

Leder: Likestilling

Neste artikkel

Antihelten som publikumsfavoritt