• Samfunn

    Håper vi har plass

    Første gang jeg så Titanic var det særlig én scene som gjorde inntrykk på meg. Idet skipet starter å ta inn vann beslutter mannskapet å uanmeldt stenge utgangene fra tredje klasse, hvor sovende passasjerer og arbeidere befinner seg, samtidig som…

  • Fakultet

    Hjernen i krise

    Flere år etter en traumatisk hendelse kan livet, tankene og følelsene fortsatt være preget. Hvorfor henger sinnet fast i fortiden?