• Mening

    Bachelorgrad til besvær

    Etter fem år er en ferdig utdannet og er klar til å ta fatt på utfordringene som verden står overfor. Hvor man som ung tidligere dro på sjøen, søker en nå tilflukt til universitetet for å ta en utdannelse.