2 min lesetid

Gi oss solen, Erna!

Foto: Tim Hereid, Mørkerommet

Regjeringen gikk ned på ett kne og fridde til private utbyggere da kravene om innslipp av dagslys i nye leiligheter ble fjernet. Selv om mantraet “Gi oss solen, Erna!” førte til en radig gjeninnføring av paragrafen, snakker denne hendelsen om det økte behovet vi ser for en strengere boligpolitikk i Norge.

Utbyggernes enevelde over boligmarkedet

SSB anslår en økning i boligprisene for 2021 på ni prosent i en tid hvor andelen mennesker med mulighet til å kjøpe egen bolig minsker. I møte med spørsmål om hvordan man skal sikre et rettferdig boligmarked for alle, peker borgerlig regjering på utbyggerbransjen. Skylappene er derimot på når opposisjonen nevner den drøye neo-liberalistiske markedspolitikken som ble innført av Høyre på 80-tallet. Sakte men sikkert har norsk boligpolitikk ikke bare blitt svakere, men forsvunnet. 

Ingen sol når boligpolitikken fordufter

Jo flere boliger man bygger, jo billigere vil boligene bli. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup bommer ikke når han peker på at denne strategien gir godt spillerom for oss unge i etableringsfasen. Det vi derimot har sett, er at krampetrekningene for nye boliger skaper nye problemer. Så sent som i mars 2021 ble sjef i OBOS, Daniel Siraj, sitert på hvordan regjeringen bør lette på kravene for størrelse på leiligheter for å oppfylle markedet i Oslo. Borgerlig regjering åpnet også for å fjerne kravene om innslipp av dagslys i nye leiligheter. Denne forskriften ble ført tilbake igjen, gjennom mantraet “Gi oss solen, Erna!”. Å sikre at nye utbyggerboliger holder en levelig standard er ikke nok – vi må tenke forbi bare det å bygge nye bygg i de største byene i Norge. 

Flere eier sekundærbolig

Nordmenn er ganske gode på å eie egen bolig – nær 80 prosent av befolkningen gjør det allerede. I etterkrigstiden betydde det å eie egen bolig både sikkerhet og mulighet for generasjonen som kom etter. Daværende finansminister Trygve Bratteli ble til og med sitert på at “det er en menneskerett å eie egen bolig”. I dag eier noen langt mer enn en bolig hver.

Antall mennesker som eier to eller flere boliger i de store byene øker. Dersom alle de som eide en bolig utover behov hadde solgt den, hadde man sett en langt jevnere utflating av prisene enn det utbyggerbransjen kan gi. Borgerlig regjering gir ikke et helhetlig bilde på hva manko på bolig i de store byene i Norge betyr. Vi mangler ikke boliger, men en liten gruppe folk eier langt flere enn de behøver.

Boligen er mer enn en vare

Vi trenger ikke flere storstilte utbyggerprosjekter som forsømmer krav om kvalitet til lys og størrelse. Det vi trenger er en helomvending i måten vi tenker på verdien av et hjem. Gjennom det frie markedet har reguleringer uteblitt som har ført til kommodifisering av en viktig del av vår hverdag. Statlige reguleringer må komme tilbake i norsk boligpolitikk.

Skribent

Forrige artikkel

Fra «søppel» til kunst

Neste artikkel

Cancel Culture blir cancelled?