• Samfunn

  ASMR: Imaginær stressforløysing

  Ei prikkande kjensle spreier seg frå hovudet og ut i resten av kroppen. Kjensla blir trigga av lyder frå skraping, tapping, skriving eller kviskring. Brukarar av ASMR rapporterer om mindre stress, angst og søvntrøbbel, men fenomenet er framleis lite kjend.…

 • Samfunn

  Forskjellsbehandling på immigrasjonskontoret

  Merk: Artikkelen ble skrevet for Samvitens trykte magasin i 2016.  Hvordan utspiller den norske forståelsen av parforhold seg på immigrasjonskontoret? En forskningsartikkel fra 2012 hevder at familiegjenforening foregår annerledes for norske menn enn den gjør for norske kvinner.

 • Kultur

  Kva hende med musikken?

  Før laga punkband og rapparar samfunnskritiske og politiske tekstar.  I dagens mainstream-musikk høyrer vi stort sett om ”billige” kvinner og sjuke festar. Har musikken mista sjela si?

 • Kultur,  Samfunn

  Forbruk i eit syltetøyglas

  Enok Groven lever kanskje litt annleis enn mange andre. I fjor deltok han på reality- programmet «Anno», kor dei levde som ein gjorde tidleg på 1700- talet. Han er òg modell, der han frontar miljøvenleg mote. No har modellen føre…

 • Kultur,  Samfunn

  På ein ny stad

  Det pratast ofte om einsemd, og kanskje særleg om at studentar er einsame. Sjølv har eg aldri følt meg så åleine som den første natta på ein ny stad.

 • Kultur,  Samfunn

  Medias etiske grense

  Muhammad- karikaturar, Je Suis Charlie og paparazzi-jaginga av prinsesse Diana skapa alle debatt om grensene til media og såleis grensa på ytrings- og pressefridommen. Media skal beskytte individ og grupper, men krenker like ofte.