2 min lesetid

Vil fremme åpenhet og inkludering

Noah (20) og Thomas (20) startet Transtastisk for å gi informasjon om transtematikk til yngre mennesker. — Vi vil vise at transpersoner har normale liv, sier de to. 

Hvordan startet Transtastisk? 

— Noah hadde allerede erfaring med å holde foredrag, og etter at vi ble kjent, snakket vi om at det hadde vært spennende å starte opp noe sammen. Det begynte litt som en spøk, helt til vi ble enige om å virkelig gjøre det. Vi satte oss ned og snakket om hva vi ønsket, hvem vi måtte kontakte og hvordan vi skulle gjøre dette. Derfra ble Transtastisk til.

— Hva har dere lyst til å formidle, og hvorfor?

— Vi ønsker å bevisstgjøre og å lage mer plass til flere i samfunnet. Inkludering er et gjennomgående tema i det vi ønsker å fremme. Man skal kunne kjenne seg igjen i flere av våre erfaringer uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Vi har begge et stort behov for mer informasjon og kunnskap om transtematikk i samfunnet. Unge transpersoner trenger informasjon, de trenger noen som er kommet lengre i prosessen. Vi ønsker å være et ansikt utad og vise at de fleste transpersoner lever normale liv. Vi hadde begge hatt behov for noe liknende da vi selv var yngre. Ikke minst hadde vi behov for at foreldre, venner, lærere, helsepersonell og arbeidsgivere hadde hatt mer kunnskap om transtematikk.

—  Har dere selv noen gang hatt en identitetskonflikt? 

— Vi begge har gått gjennom en slags identitetskonflikt. Det å leve i en kropp som ikke samstemmer med tankene og følelsene i hodet, er vanskelig. Begge har gått gjennom flere interne konflikter, men vi har opplevd mer konflikt utenfra, fordi vi har måttet kjempe for egen identitet og kjønnsuttrykk. Om man ikke ser 100 prosent ut som det samfunnet ser på som mann eller kvinne i dag, får man mange spørsmål, og det er vanskelig å få den respekten man ønsker. Det er viktig å huske på at disse ytre faktorene ikke definerer hvorvidt man er mann eller kvinne, begge eller ingen av delene.

— Hva er kjønnsidentitet? 

— Kjønnsidentitet er individets oppfatning av hvilket kjønn en hører til eller føler seg som. Dette behøver verken samsvare med individets anatomi eller med andres forventninger.

— Hvilke planer har dere framover? 

— Vi er fremdeles tidlig i startfasen. For tiden leter vi i Transtastisk etter muligheter og arenaer vi kan henvende oss til. Vi prøver å være aktive på Facebook-siden vår, slik at vi kan engasjere flere. Samtidig vil vi formidle gode holdninger gjennom informasjonsvideoer og artikler som vi deler. Det som først og fremt er viktigst for oss nå, er å være synlige og å skape et navn, slik at transtematikk kommer på dagsorden. Veien videre vil bestå av å hendende oss til mennesker og grupper vi mener trenger vår informasjon.  Gjennom å dele egne erfaringer og historier på foredrag og i samtaler, kan vi fremme åpenhet og inkludering.

Skribent

Legg igjen et svar

Your email address will not be published.

Forrige artikkel

Da sjenansen min ble syk

Neste artikkel

O Helga Natt