Søramerikansk litium

Vi bryr oss om miljøet som aldri før, og hele verden tjener på å finne bærekraftige alternativer. Slik kan vi nå klimamål, og i størst mulig grad begrense de menneskeskapte klimaendringene. I Norge har vi sett en enorm økning i kjøp av el-biler. Dette er bra fordi vi beveger oss bort fra fossilt brennstoff.…

LES MER