2 min lesetid

Raftoprisen 2022: Arbeidet mot tortur må styrkes

Foto: Trym Reisnes Lind

Årets mottaker av Raftoprisen, Nodjigoto Charbonnel og organisasjonen AJPNV, ble på søndag hedret for sin innsats i arbeidet mot tortur og vold i Tsjad. Den Nationale Scene var fullsatt, og over 400 fakler lyste opp fasaden til teateret denne kvelden.

En viktig oppmerksomhet

Diktaturet i Tsjad preges av stor fattigdom, der militæret har normalisert tortur som et verktøy for kontroll av landet. Spesielt utsatt er sivilsamfunnet og opposisjonelle krefter. Raftoprisen sin størrelse og renomé vil for det første vekke oppmerksomhet fra verdenssamfunnet. Forhåpentligvis vil Charbonnels motstand og kritikk også svekke regimets legitimitet blant folket, og kan være en selvtillit opposisjonen trenger for videre arbeid for sivile og politiske friheter. I solidaritet med Charbonnel, ble det derfor markert støtte med et fakkeltog.

Hvem er prisvinneren?

Nodjigoto Charbonnel grunnla i år 2000 organisasjonen Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence, forkortet AJPNV. De arbeider først og fremst for å avskaffe tortur i Tsjad, men også ivareta torturofre og forebygging gjennom utdannelse av sivilsamfunnet om menneskerettigheter. Rundt 575 torturofre ble i 2021 tatt hånd om av organisasjonen. For Charbonnel sin del har arbeidet vært særdeles risikofylt, men vel vitende om risikoen har han urokkelig stått igjennom tre fengslinger og en usikker hverdag. Hans arbeid har nå fått en fortjent pris, og som forhåpentligvis vil være et bidrag til kampen for frihet og trygghet.  

Ny giv

Som tilskuer på en storslått prisutdeling for en mer fredfull verden var det uunngåelig å ikke få en følelse av håp for endring. Særlig budskapet «We`re not alone» satt igjen inntrykk. Dette er ikke lenger en manns ensom kamp, men noe fellesskapet nå slår ring om. For Raftostiftelsen er først og fremst en familie, hvor prismottakere tar del i et større nettverk, og forhåpentligvis skaper nye synergier. Et annet viktig budskap fra årets vinner er sivilsamfunnets rolle. Tsjad sin framtid avhenger av større kunnskap rundt menneskerettigheter. Dette gjør AJPNV gjennom utdannelse og opplæring, med et mål om et samfunn som ikke aksepterer mot tortur. Til sitt nye familiemedlem, Norge, kommer Charbonnel med en klar oppfordring – vi må styrke arbeidet mot tortur i verden. For norske myndigheter og verdenssamfunnet er dette en oppfordring om å fortsette presset mot et ikke-valgt regime. Ingen er fri før alle er fri.

God timing

Til tross for langvarige konflikter er landet inne i en særlig konfliktfylt periode. President Mahamat Déby tok over makten etter at faren ble drept så sent som i april 2021, i kraft det han kaller for «rettslig unntakstilstand». Voldsbruken har økt og arbeidet til AJPNV blir utvilsomt rammet av eskaleringen. Merkelig nok har urolighetene i Tsjad blitt viet lite oppmerksomhet fra internasjonale makter. Et nøkkelord er geopolitikk, der Frankrike ser på regimet som en viktig alliert i bekjempelse av terror i Afrika. Prisen er dermed et viktig steg for økt internasjonale anerkjennelse, og et mer intensivt søkelys mot bruddene på menneskerettigheter i Tsjad. Sistnevnte er betinget i FNs artikkel 5 som spesifiserer kampen mot tortur.

Over 400 fakler lyste opp fasaden til teateret søndag kveld, til støtte for Nodjigoto Charbonnel og organisasjonen AJPNV i Tsjad.

Skribent

Forrige artikkel

Månedens anbefalinger: november

Neste artikkel

Månedens anbefalinger: desember