Illustrasjon: Lone Aadnekvam
4 min lesetid

Verken introvert eller ekstrovert, men ambivert

Vi lever i et sosialt tyranni, og noen trives med det mens andre møter store utfordringer. Som sosiale skapninger kategoriserer vi ofte hverandre, blant annet ved kategoriene ekstrovert og introvert. Men så finnes det mange, som opplever seg som verken eller – dette er ambivertene.

Illustrasjon: Lone Aadnekvam

Det kommer stadig nye artikler, tester eller undersøkelser som prøver å kategorisere oss mennesker. Vi er sosiale skapninger, og leter etter identifikasjon og noe som kan hjelpe oss beskrive hvordan vi er. En vanlig måte å kategorisere mennesker på er ved å bruke begrepene introvert og ekstrovert. Disse settes ofte opp mot hverandre for å forklare to typer personligheter. Stereotypene er den energiske, utadvendte og pratsomme ekstroverten, mot den innadvendte, rolige, grublende introverten. Så har du de som bryter med dette og kan kategoriseres som ambiverter. Det er de som opplever seg selv som verken det ene eller det andre. I ulike sammenhenger har man ekstroverte trekk, mens i andre sammenhenger har man introverte trekk. Dette gjelder kanskje de aller fleste av oss, men man hører sjelden det forklart.

Ekstrovert og introvert som personlighetstrekk

”Ekstroversjon er et personlighetstrekk som er identifisert i psykologien. Skal man forstå mennesker ut i fra dette er det viktig å se på ekstroversjon som en skala” understreker psykolog Gro Mjeldheim Sandal ved Universitetet i Bergen. Vi vil alle sammen havne på ulike plasser på denne skalaen, og det er derfor problematisk å sette et tydelig skille mellom at man enten er det ene eller det andre. ”De aller fleste av oss er begge deler,” sier Sandal. Mange klarer ikke å identifisere seg helt med den ene eller den andre, noe som er helt naturlig for de som opplever seg som ambiverter.

Sandal understreker også at ”introvert” og ”ekstrovert” bare er én dimensjon når man prøver å forstå seg selv og andre. Skal man kunne skjønne hvordan personer oppfører seg og fungerer trenger man flere dimensjoner innenfor personlighetspsykologi. Vi kategoriserer hverandre og oss selv hele tiden, og Sandal sier at dette er helt naturlig for oss mennesker. Personligheten vår er i stor grad bestemt ut ifra genetikk og miljø. Stimuliene du har hatt gjennom livet vil kunne påvirke de allerede trekkene som er satt i personligheten din. Når man deler hverandre inn i grupper som ekstroverter eller introverter er det viktig å få fram at dette sier bare noe om hva en er mest komfortabel med. Det trenger ikke si noe om atferd, da atferden din er noe du selv kan styre i stor grad med viljen.

Jungs teorier

Carl Gustav Jung var den som innførte disse begrepene i sine teorier tidlig på 1920-tallet. I et samfunn hvor mange allerede sliter med å passe inn, kan slike begreper både være begrensende, men også frigjørende om folk føler de passer inn i dem. Mange ambiverter føler seg ikke hjemme i ytterpolene introvert og ekstrovert, men det er sjeldent snakket om at de aller fleste av oss faktisk er en blanding av begge typene. Vet man det kan en slik kategorisering gjøre til at man blir anerkjent og man kan i større grad for står seg selv. Men det sosiale tyranniet vårt har skapt et samfunn som framhever den ekstroverte typen både på skole og i jobb.

Samfunnet framhever ekstroverten

– Det å være ekstrovert blir framhevet som et ideal. Dette bekymrer meg, sier Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykolog i privat praksis. Han har selv skrevet flere artikler om blant annet introversjon og ekstroversjon. Dagens samfunn framhever at den ideale personen er den energiske, utadvendte, energirike og omgjengelige personen. Men man glemmer i stor grad at ingen av disse begrepene i seg selv er tilstrekkelige for å beskrive fullt ut hvordan et menneske oppfører seg. I tillegg er det lett å glemme at det finnes få rene introverter og ekstroverter, og at vi alle tilpasser oss de sosiale sammenhengene vi befinner oss i.

–Uproblematiske kategorier

Per- Øystein Zacharriassen (24) er nyutdannet dataingeniør og har akkurat blitt ferdig med studenttilværelsen. ”Jeg er nok en ekstrovert-introvert”, forteller han. ”Det har aldri vært noe problem for meg at jeg anser meg selv som en introvert, da jeg i tillegg føler jeg er utadvendt. Jeg liker større sammenhenger hvor jeg kan utfolde meg selv og bli kjent med nye mennesker.” Selv om Zacharriassen opplever seg selv som utadvendt, beskriver han også at han er mest introvert ved at han henter energi ved å være alene eller i små grupper.
For han virker ikke disse begrepene som merkelapper, da han synes de bare er med på å hjelpe han i og forstå hvordan han er. Men han lærte en viktig ting en gang; introverte har også ekstroverte sider og man kan lære seg å bli mer det ene eller andre.

Jaget etter ekstroverten i samfunnet

Å være utadvendt eller ekstrovert løftes fram i samfunnet vårt. Noe man tydelig ser i arbeidslivet. Psykolog Espen Skorstad skrev i 2013 en kronikk om at ”alle jakter på de utadvendte”. Han viser til et søk på Finn.no hvor ”utadvendt” gav 1.511 treff, mens ”innadvendt” gav null. Han byttet ut ordet ”innadvendt” med ”introvert”, og fikk et søkeresultat; en stillingsannonse som skrev at du absolutt ikke burde være introvert for å få jobben.

Det finnes mange ulike typer jobber, og forskjellige arbeidsoppgaver innad i enhver jobb. Hvordan du er som person vil være viktig for om du klarer å gjøre en god jobb. Jobber du mye med mennesker krever det at du både liker dette og er god til å samhandle med andre mennesker. I slike sammenhenger er det relevant å søke etter personer som er ekstroverte eller utadvendte. Skorstad peker midlertidig på noe problematisk: utadvendte blir etterspurt i yrker hvor en ikke trenger slik personlighet. Han viser til yrker som programmerere, trailersjåfører, regnskapsførere o.l. Alle disse yrkene innebærer at du bruker mye tid alene, må tenke selv og ha høy konsentrasjon.

Ekstrovert og introvert er i seg selv bare trekk av personlighet, og kan ikke vurderes ut i fra hva som er mest positivt eller negativt. Men en ser en tydelig tendens til at samfunnet vårt i dag framhever egenskapene som ofte ekstroverte mennesker har. Faren med dette er at vi kan gå glipp av enormt mange ressurser introverte mennesker har. Introvert og ekstrovert kan ikke alene være begreper å bruke for og forstå hverandre. Spesielt viktig er det å tenke på at som nevnt, er fåtallet av oss helt rene introverter eller ekstroverter. Disse dimensjonene sier bare noe om hva man er mest komfortabel med, og lite om oss som mennesker. Ved å tilføre begrepet ambivert, vil det bli lettere å være mer rause med hverandre og ikke minst seg selv. Det kan bli lettere å skjønne at ingen av oss er like, og ingen kan fullt og helt settes i en kategori. Du er et unikt og sammensatt menneske basert på genetikk, miljø, personlighet og vilje.

 

Skribent

Legg igjen et svar

Your email address will not be published.

Forrige artikkel

Leder: Identitet – Bedre enn andre?

Neste artikkel

Løyndomar ved frokostbordet